Γιώργος Φιλιππαίος, Κύθνος

Συγχαρητήρια για όλο αυτό που προσφέρατε!
Πρωτόγνωρο και ιδιαίτερο για το νησί. Αφήνει το σημάδι του.